6 באפריל 2017

הסעות וחנייה

כדי שלא נפקוק את הקריה, אנא חנו באחד משלושת מגרשי החנייה המרכזיים בפסטיבל:

חניון מכללת אורנים, חניון כפר תקוה, חניון חטיבת הביניים אורט

פסטיבל שייח אבריק יפעיל מערך אוטובוסים תומך* לטובת נסיעות באי הפסטיבל בין מוקדי האירועים. הנסיעה בקווים אלה, אשר יסומנו ב-"סססס", היא ללא תשלום. אנו ממליצים להסתמך על התחבורה הציבורית לטובת השמירה על הסביבה וכדי להימנע מיצירת עומסי תנועה במהלך הפסטיבל.

ראו לוח הנסיעות המקוצר:


* אוטובוסים תומכים אלה מצטרפים למערך התחבורה הציבורית הרגיל של טבעון והסביבה ומתגברים אותו.

נסיעה טובה!