24 בפברואר 2018

עדכון פרטים מקארדקום

[insert_php]
$subject = $_POST['subject'];
$body = $_POST['body'];

/*$numOfDonations = 154-9;
$donationsSum = 28313-1720;
add_option("abreik_num_of_donations", $numOfDonations);
add_option("abreik_donations_sum", $donationsSum);*/

$s = "מספר פעולות (חיוב וזיכוי ):";
$si = strpos($body, $s);
$sic = strpos($body, " ", $si);
$numOfDonations = intval(substr($body, $si + strlen($s), $sic – $si – strlen($s)));

$s = "סהכ (חיובים פחות זיכויים) : שקל:";
$si = strpos($body, $s);
$sic = strpos($body, " ", $si);
$donationsSum = intval(str_replace( ',', ", substr($body, $si + strlen($s), $sic – $si – strlen($s))));

update_option("abreik_num_of_donations", intval(get_option("abreik_num_of_donations")) + $numOfDonations);
update_option("abreik_donations_sum", intval(get_option("abreik_donations_sum")) + $donationsSum);

/*$post = get_post(3336);
$post->post_content = "Subject: $subject Body: $body";
wp_update_post($post);*/
[/insert_php]